Нашите студенти

Успешно завършилите нашия курс студенти

Завършили април ’24

Александра Бъркалова-Атанасова

Анна Матева

Антония Атанасова

Бистра Войникова

Дарина Стойкова

Галина Кънчева

Гергана Великова-Петкова

Христина Ходжева

Ина Джендова

Ива Велкова

Иванка Маноилова-Карова

Ивелина Сивкова Иванова

Ивета Асенова

Камелия Димова-Атанасова

Красимира Минчева

Лорета Цветанова

Магдалена Люртова

Мария Парашкевова-Йонова

Маринела Йорданова

Мея Джарова

Мирела Рьонпагел

Невена Левичарова

Нора Пенева-Древинг

Палмира Иванова

Полина Димова

Симона Любенова

Станислава Стойкова

Вероника Николова

Вивиан Георгиева

Янислава Минчева-Василева

Жанета Методиева